Strona główna

Afrykańskie przysłowie „Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko“ podkreśla: najlepsza profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci odbywa się w procesie odpowiedzialnego współdziałania rodziców, szkół i lokalnego środowiska ze wszystkimi jego aspektami budującymi lokalną sieć.